خانه / بن کتاب

بن کتاب

توزیع بالغ بر ۲۰ هزار برگ بن کتاب در سومین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی

توزیع بن کتاب به ۲۰۰۰ نفر از طلاب، اساتید و پژوهشگران در سومین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی (سال ۱۳۹۶)

با توجه به رویکرد حمایتی حوزۀ علمیۀ خراسان از طلاب و اساتید حوزه با اعطای تسهیلات متمرکز خرید کتاب (بن) تلاش شد تا در نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی و معارف اسلامی با اختصاص بن، قدرت خرید طلاب ارتقا پیدا کند.

برای نخستین سال اجرای طرح اعطای تسهیلات متمرکز خرید کتاب استقبال خوبی از آن صورت گرفت، هرچند برای ساز و کار توزیع بنِ خرید کتاب باید پشتوانه‌ای دقیق و مسنجم تعریف شود.

لازم به توضیح است که در سال ۹۶ و در سومین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی هر طلبه می‌توانست تا سقف مبلغ صد هزار تومان کتاب تهیه کند، ۵۵ درصد وجه برعهده طلبه، ۲۵ درصد معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان و ۲۰ درصد ناشران تامین نمودند.

با اجرای طرح مذکور، نیاز سال ۹۶ طلاب در تهیه کتب ضروری برآورده شد و عموم طلاب روند اعطای تسهیلات متمرکز خرید کتاب در قالب فعلی بر اساس اطلاعات موجود رضایت داشتند، البته به دنبال این بودیم تا برای سالهای  آتی با ساز و کاری گسترده تر و در راستای الکترونیکی شدن آن پیش برویم.

در نخستین سال اجرای توزیع بن، ۲۰ هزار قطعه بن کتاب ده هزارتومانی به ۲۰۰۰ نفر در سومین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی خراسان توزیع شد و طلاب و اساتید حوزه از دریافت بن رضایت داشتند.

 

توزیع  بن کتاب به ۴۵۰۰ نفر از طلاب، اساتید و پژوهشگران

در چهارمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی (سال ۱۳۹۷)

برای دومین سال اجرای طرح اعطای تسهیلات متمرکز (بن) خرید کتاب استقبال خوبی از آن صورت گرفت، و بیش از ۴۵۰۰ بن به طلاب، اساتید و پژوهشگران تعلق گرفت.

لازم به توضیح است که نحوه توزیع بن برای طلاب سطوح مختلف به شرح جدول ذیل بود:

 

طلاب، اساتید و پژوهشگران می توانستند براساس مبلغ حمایتی تعیین شده از سوی مرکز مدیریت با ارائه کارت ملی و کد طلبگی بن دریافت کنند. ، ۳۰ درصد هزینه بن را معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان تقبل کرد و ۲۵ درصد نیز ناشران در غرفه خود تخفیف می‌دادند.

نیاز امسال طلاب در تهیه کتب مورد نیاز برآورده شد و طلاب و اساتید حوزه از سیر و روند اعطای تسهیلات متمرکز خرید کتاب در قالب فعلی بر اساس اطلاعات موجود رضایت داشتند.

از جمله اقدامات حوزه علمیه خراسان برای چهارمین نمایشگاه تخصصی کتب حوزوی، الکترونیکی کردن بن حمایتی بود که با همکاری بانک شهر مشهد این کار انجام پذیرفت.

تلاشمان مبتنی بر آن بود تا نمایشگاهی با هدف سهولت و سرعت در تهیه کتب مورد نیاز طلاب و اساتید حوزه ایجاد شود، طبق آنچه در نمایشگاه بر اساس نظرسنجی و بیان بازدیدکنندگان به نظر می رسید، حکایت از تغییر ملموس و ارتقای کمی و کیفی نمایشگاه نسبت به سنوات اخیر داشت.